Privacyverklaring

                                     Dit is het privacyverklaring  van C-hairstyle       

                                                        Website  www.C-hairstyle.nl

Toepasselijkheid

Deze Privacy verklaring is van toepassingen op alle Privacygevoelige informatie of persoonsgegevens

Die u aan mij verstrekt, via het contactformulier betreft website, mail en telefoon .

Ik hecht dan ook van groot belang dat de gegevens van mijn klanten met grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld wordt  en beschermen  van de persoonsgegevens  Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  C-hairstyle  is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van u persoonsgegevens  op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG in deze privacyverklaring leg ik u uit welke gegevens ik van u verwerk en voor welke doeleinden ze worden gebruikt

Overzicht persoonsgegevens

Uw Voor en achternaam ,Uw Adresgegevens en plaats naam ,Uw Telefoon nummer ,Uw E mail adres

Waarom C-hairstyle uw gegevens nodig heeft

C-hairstyleVerwerkt uw gegevens om u telefonisch contact met uw op te kunnen nemen ,en of per mail en of post te kunnen benaderen voor afspraak en of  vragen betreft knipbehandeling

Hoe lang C-hairstyle   uw gegevens bewaart

C-hairstylebewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarom uw gegevens worden verzameld uw gegevens worden niet langer dan 1jaar bewaard indien er geen overeenkomst meer is met u tot stand komt.

Delen met anderen

C-hairstyleverstrekt uw gegevens niet aan derden mits uw er persoonlijk aan mij  toestemming voor geeft  en of te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Beveiliging

C-hairstyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan  De website vanC-hairstyle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens aanpassen en of verwijderen

U heeft het recht een verzoek van correctie of verwijdering te sturen naar C.hairstyle@upcmail.nl 

C-hairstyle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken ,op uw verzoek te reageren.

 E Mail adres C.hairstyle@upcmail.nl                              TEL 0648327570                                                                                                                                                                      K.V.K 53909763